Fotel przy kominku

Temat: Funny Beger
@up

Z geografii dobrze odpowiedziałam na dwa pytania dotyczące bezrobocia i osadnictwa. Potem było trochę trudniej. Najgorsze były wiatry i pytania o zjawiska z nimi związane - wyznała.

Nie chciała zdradzić, jaką dostała ocenę. Nieoficjalnie wiadomo, że zdała na czwórkę. Jej klubowa koleżanka Danuta Hojarska z obydwu egzaminów ustnych (polski i geografia) dostała takie same oceny jak na maturze pisemnej czyli 3 i 5.Moje źródło informacji nie podało ocen Pani Beger , ale za to jest tam ciekawe zdanie ...

Uczelnie biją się o Beger i Hojarską


hehe
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=16994Temat: bezrobocie
BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają swoją uwagę na konsekwencje tego zjawiska. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln. osób, tj. 16% ludności aktywnej zawodowo.
Bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń, pozostaje bez pracy .
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1104


Temat: Nowa Władza. Nowy Rząd.
No wiadomo że na prowincjach i w najmniejszych miasteczkach nigdy nie będzie pełni zatrudnienia bo tam nie ma po prostu takiego zapotrzebowania na pracowników. Ale w skali krajowej bezrobocia już dawno nie ma, bo w Polsce jakieś 8-10% jest trwale niezdolne do pracy (tzn za leniwe i zbyt przyzwyczajone do zasiłków, albo po prostu cała dobę naprane), nie licząc już tych którzy pobierają świadczenia i pracuja na czarno. Jak ktoś sie upiera że musi koniecznie mieć pracę w swojej wiosce bo mu sie nie chce parenaście km dojechać do większego miasta no to sorry - jest bezrobotnym na własne życzenie. W USA ludzie dojeżdżają do pracy po kilkaset km, u nas nawet z największego zadupia do jakiegoś większego miasta nie jest dalej niż kilkadziesiąt km. I nie trzeba za granicę wyjeżdżać. A sam wyjazd to jest właśnie hop-siup - bierzesz i wyjezdżasz, tylko pod warunkiem że znasz język i np. wcześniej załatwiasz sobie przez net dobra posadę na miejscu, bo teraz jadąc w ciemno to już trochę trudniej niż kiedyś. No ale jak ktoś wybrzydza, dojechać do miasta nie chce, języka nie zna, najchętniej by siedział w domu i żeby praca sama do niego przyszła no to sorry - komuna minęła, nikt nie będzie zmuszał do pracy. Faktem jest tylko że starsi i bez kwalifikacji mają trochę trudniej ale to normalne zjawisko na całym świecie, a tego że ktoś kto ma teraz 50 lat większość życia przeżył w PRLu i nie miał okazji nigdy nic odłożyć to juz się nie zmieni - taka nasza historia, niektórzy mają po prostu cięzej niż nowe pokolenia.
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=3058


Temat: Nasze postawy wobec wulgaryzmów i wulgarności
W mediach czasem piszą, alarmują wręcz, że dziewczynki/dziewczęta/kobiety przejmują język chłopaków (kurcze, nie znam "grubszej" formy dla tego słowa, ale chodzi mi o tych osiedlowych "twardzieli", którzy znają "łacinę" najlepiej jak się da) i zaczynają prześcigać swoich nauczycieli. Ta pani chyba taką właśnie przechodzi transformację.

Życie nam się brutalizuje. Wychodzą chyba napięcia i skrywane niepokoje, bo w mediach jest dziś autocenzura, która nie pozwala mówić otwarcie o wzroście bezrobocia w Polsce, o kryzysie branży budowlanej, fatalnym stanie dróg, zwiększającej się dziurze budżetowej. Polska przeżywa skrywaną zapaść gospodarczą, której autorami są miłościwie nami rządzący. Stąd, moim zdaniem, to wszystko się bierze.

Ale dla wulgarności nie powinno być usprawiedliwień. Może my, miłośnicy słowa, czytelnicy dobrej literatury, możemy dać temu zjawisku odpór? Zwracajcie uwagę, gdy wokół zaczyna się szerzyć orkizm!
Źródło: elendili.nazwa.pl/viewtopic.php?t=2211


Temat: Dr M. Zrałek - Polityka społeczna i gospodarcza - egzamin
Grupa żółta (nie biała )
1. Twórcy "polskiej polityki społecznej" - charakterystyka ich koncepcji.
2. Polityka Społeczna wobec doktryny (liberalizm)
3. Istota techniki ubezpieczenia społecznego. Przykłady świadczeń.
4. System opieki zdrowotnej w modelu Bismarcka
5. Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę. Aktywne metody przeciwdziałania zjawisku.
6. Proces Genewski

Zastrzegam że treść pytań nie koniecznie była co do słowa ta sama...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=860


Temat: Szczenięta basset hound w hodowli Dudi Dog`s

Dzieki za wyjaśnienia
Kurcze to farta mają przyszli wlasciciela, takie zjawisko!!!!
Skandynawia wzbogaca się zatem w piękną bandę baleronów z Polski!!!! Tylko zeby z tym alhoholem nie przesadzili

Fakt do Norwegii lepiej, wyższy standard życia, chłodniej, wyższe PKB, mniejsze bezrobocie itd
no a Oświęcim źle się kojarzy to fakt


A co do skojarzeń,to Polska zawsze z wędlin i alkoholi słynęła
Dudidogsy więc polską dobrą tradycję podtrzymują:balerony i alkohole najwyższej jakości na eksport! Niech wiedzą na świecie i zazdraszczają
Źródło: forum.bassety.pl/viewtopic.php?t=318


Temat: Znaczenie bezrobocia
Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodniej Europy. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln osób, tj. 16 % ludności aktywnej zawodowo Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne, stanowiące widoczny dowód niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego społeczeństwa. Inaczej można zdefiniować bezrobocie, jako zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Jego miarą jest stopa bezrobocia, będąca relacją liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Pewien poziom bezrobocia (3-4%) jest w gospodarce nieunikniony, a nawet konieczny (umożliwia dostosowanie struktury produkcji do zmieniających się potrzeb). Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym. Bezrobocie wiąże się z pewnymi komplikacjami socjalnymi, ale z punktu widzenia teorii ekonomii jest to zjawisko normalne, podlegające prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy szukający pracowników, a podażową ludzie szukający pracy.
Popyt na pracę ze strony pracodawców uzależniony jest w krótkim okresie (przy braku możliwości zmiany techniki i technologii) od relacji pomiędzy płacą równowagi a krańcową produktywnością pracy. Przedsiębiorcy opłaca się zwiększać zatrudnienie dotąd, dopóki dodatkowy przychód, jaki osiągnie z zatrudnienia kolejnego pracownika, będzie większy niż koszt jego zatrudnienia. W długim okresie czynnikiem określającym popyt na pracę jest relacja pomiędzy płacą a ceną kapitału. Praca i kapitał w pewnym zakresie zastępują się w procesie produkcji - relatywne podrożenie pracy (np. wzrost płac przy niezmiennych cenach kapitału) może skłonić przedsiębiorcę do zastosowania nowej technologii oszczędzającej pracę, co spowoduje zmniejszenie jego popytu na pracę. Podaż pracy uzależniona jest od zasobów siły roboczej oraz od relacji pomiędzy ukształtowaną na rynku płacą a "ceną" wolnego czasu. Zmiany popytu na pracę i podaży pracy prowadzą do zmian poziomu płacy równowagi.
We współczesnych społecznościach bezrobocie jest problemem kluczowym. Ilekroć jest ono wysokie, występuje marnotrawstwo zasobów, a dochody ludzi kurczą się; w takich okresach marazm gospodarczy wywiera wpływ także na doznania oraz podstawy ludzi i na życie rodzin. Bezrobocie obecnie przekracza 16%, a na przyszły rok specjaliści UE przewidują powiększenie się tej stopy bezrobocia do 19,4% - bezrobocie znacznych rozmiarów.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=3140


Temat: bezrobocie
Walka z bezrobociem jest podstawowym wyzwaniem dla polityki społecznej. Skuteczna walka jest możliwa tylko poprzez kompleksowe działanie w sferze ekonomicznej, mające na celu wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.
BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych.
Bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń, pozostaje bez pracy .
Przyczyną dużego wzrostu bezrobocia stała się recesja ekonomiczna, a także wprowadzenie nowych technologii oszczędzającej pracę ludzką, niedostosowanie kwalifikacji osób poszukujących pracy do tych technologii, restrukturyzacja przemysłu, zmiany w organizacji pracy
Skutkami bezrobocia dla większości ludzi bezrobotnych są : pogorszenie standardu życia, problemy z zagospodarowaniem wolnego czasu, izolacja społeczna, ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu kulturalnym i politycznym.
Bezrobocie w Polsce można nazwać zjawiskiem masowym, ponieważ ciągle ono wzrasta. Wielu ludzi codziennie traci prace i niema szansy zdobycia nowej pracy. Politycy obiecują, że znajdą sposoby przeciwdziałające bezrobociu (szczególnie przed wyborami), jednak to są tylko słowa, które w dużej mierze nie zamieniają się na czyny. W dzisiejszych czasach, przy tak dużym bezrobociu panuje „rynek pracodawcy”, a nie „rynek pracownika”.
O interesy pracowników musi zadbać państwo czyli rząd RP. Rząd powinien w pierwszej kolejności starać się ograniczyć bezrobocie oraz następnie, w nie mniejszym stopniu, powinny to robić samorządy lokalne (ważna jest właściwa współpraca tych dwu organów).
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1104